Eva Szczyrbová

Čeští hosté a hostky

Eva Szczyrbová je experimentální bioložka a doktorandtka na Univerzitě Palackého.

Eva Szczyrbová, absolventka oboru experimentální biologie, se v rámci svého doktorského studia na lékařské fakultě Univerzity Palackého věnuje výzkumu karcinomů: konkrétně se zaměřuje na personalizovaný přístup a monitorování průběhu onemocnění u pacientů s diagnózou rezistentních karcinomů prostaty, a to za užití metody tekuté biopsie. Zároveň se podílí na testování látek, které mají potenciál stát se efektivnějším způsobem léčby rakoviny.