Hana Petermannová

Čeští hosté a hostky

Advokátka působící v Advokátní kanceláři Lucie Hrdé se specializuje na rodinné právo, zastupování poškozených a také na právo nemovitostí. Uvede dokument Znásilnění pod kůží (Česká televize) pojednávající o sekundární viktimizaci a justičních procesech týkajících se problematiky sexuálního násilí. Rovněž se po projekci dokumentu zúčastní diskuze.