Harald Pokieser

Zahraniční hosté a hostky

Novinář, spisovatel, fotograf a režisér více než padesáti mezinárodních televizních dokumentů a producent desítek non-fiktivních formátů.

Měl příležitost spolupracovat s řadou renomovaných institucí, včetně ORF a Terra Mater, ZDF, NDR, SWR a WDR, National Geographic, The Discovery Channel, PBS, Smithsonian a mnoha dalšími.

Absolvoval studia komunikace, umění a filozofie na Vídeňské univerzitě, žurnalistiky a fotografie na Texaské univerzitě v Austinu a William Allan White School of Journalism na Kansaské univerzitě v Lawrence, a získal doktorát z komunikace v roce 1985 ve Vídni. V roce 1988 začal pracovat jako freelancer v oddělení vědy a zpráv rakouského vysílacího společnosti ORF. V roce 1993 založil společně s dvěma partnery filmovou produkční společnost Cosmos Factory ve Vídni. Od roku 2005 přednáší na Vysoké škole aplikovaných věd a na Katedře antropologie na Vídeňské univerzitě.