Ing. Ondřej Kořistka, MBA

Čeští hosté a hostky

Jaderný fyzik.

Radiace není vidět, slyšet ani cítit, nelze si na ni sáhnout ani ji ochutnat, a možná právě proto v nás podněcuje strach. Umí se naše buňky proti radiaci bránit? Jak vzniká rakovina a jak lze ionizující záření využít při její diagnostice a léčbě?