Ivalo Frank

Zahraniční hosté a hostky

Je zakladatelkou ambiciózních projektů, jako je Mezinárodní filmový festival Greenland Eyes, největší světový festival o Grónsku, který oslavil svou poslední zastávku ve Smithsonian Institution ve Washingtonu. 

Její filmy jsou promítány v akademickém, kulturním a politickém kontextu po celém světě, např. na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v Muzeu moderního umění v Louisianě a na dánském velvyslanectví ve Spojených státech. Vystudovala filozofii a sociální vědy na Lund University a žije v Berlíně a Kodani.