Ivana Kolmašová

Čeští hosté a hostky

Ivana Kolmašová je vedoucí vědeckou pracovnicí Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Zabývá se fyzikou plazmatu, analýzou družicových dat a dat z pozemních měření.

K jejím zájmům patří především elektromagnetické vlny generované přírodními bleskovými výboji jak na Zemi, tak na dalších planetách Sluneční soustavy. Původní profesí je inženýrkou radioelektroniky, věnovala se vývoji družicových přístrojů. V současné době se snaží kombinovat své vědecké a inženýrské aktivity.