Ivo Jirásek

Čeští hosté a hostky

Prof. Ivo Jirásek působí na UP, zabývá se filozofickými aspekty pohybové kultury a metodou a teoretickým postižením zážitkové pedagogiky.

Profesor působící na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá filosofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb) se snahou o profilaci oboru filosofická kinantropologie (v zahraničí „filosofie sportu“). Výraznější pozornost si v poslední době zasluhuje téma spirituality pohybových aktivit. Druhou oblastí odborného zájmu je výchova prožitkem, její metoda a teoretické postižení v podobě zážitkové pedagogiky.