Jakub Adamus

Čeští hosté a hostky

Editor archivu České televize.

Absolvent Soudobých dějin na Filozofické fakultě UK, studoval též ve Francii na Université de Picardie Jules Verne. Ve svém výzkumu se zabýval otázkou mírové ideologie a vzájemnému vztahu mezi Katolickou církví a komunistickým režimem. V archivu České televize se podílí na vzniku historických projektů například Programu 68, komiksu Televize proti tankům, či webové hře 1989: Akce Svoboda.