Jakub Hošek

Čeští hosté a hostky

Editor archivu České televize.

Absolvent  oboru historie na Filozofické fakultě UK. V bakalářské i diplomové práci se zabýval vztahem československého disentu a Státní bezpečnosti. V roce 2017 nastoupil do archivu České televize, kde se podílí na přípravě historicky zaměřených televizních projektů – např. Programu 68, online hry 1989: Akce Svoboda nebo komiksu Televize proti tankům.