Jakub Skalický

Čeští hosté a hostky

Je televizní scénárista, režisér. Aktuálně s Alešem Najbrtem dokončil sedmidílný koprodukční cyklus Identita – o českém grafickém designu.

Od přelomu tisíciletí se podílel na socio-kulturních pořadech Kosmopolis či Folklorika. Je autorem i několika vzdělávacích cyklů – pro Českou televizi, Člověka v tísni či sdružení Antikomplex. Během let nasbíral zkušenosti i s výrobou rozhlasových pořadů – pro ČRo 3 Vltava. Poslední léta věnuje spíše společensko-kulturním dokumentům většího rozsahu. Concerto Bohemia, UMPRUM 150 či série PopStory, Na programu televize. Je také autorem erbovního pořadu kanálu ČT Art – ArtZóna.. Aktuálně s Alešem Najbrtem dokončil sedmidílný koprodukční cyklus Identita – o českém grafickém designu.