Jaime Jacobsen

Zahraniční hosté a hostky, Porota mezinárodní soutěže

Jaime Jacobsen je filmařkou a držitelkou několika ocenění a vášnivou zastánkyní využití filmového média pro angažování diváků v naléhavých problémech naší doby.

Její zápal pro film ji zavedl na všechny kontinenty kromě Antarktidy. Vedla dokumentaristické výlety pro studentské expedice National Geographic v Austrálii a Tanzanii, produkovala filmy pro inženýry bez hranic v Keni a vyučovala filmovou tvorbu na univerzitě Notre Dame University–Louaize v Libanonu. Získala magisterský titul v oboru vědecké a přírodovědné filmové tvorby a je doktorandkou amerických studií na Montana State University. V současné době vyučuje jako odborná asistentka v oboru žurnalistiky a mediální komunikace na Colorado State University.