Jan Bittner

Čeští hosté a hostky

Jan Bittner je vesnický ekonom, který momentálně slaďuje práci jako analytik trhu práce, studium a rodičovství. 

Jan je duchovním otcem podcastu Škrty, angažuje se také při pravidelném výpočtu Minimální důstojné mzdy. Rád houbaří.