Jan Dygrýn

Čeští hosté a hostky

Jan Dygrýn z Institutu aktivního životního stylu Fakulty tělesné kultury UP, který se zabývá vlivem prostředí na pohybovou aktivitu.