Jan Gogola ml.

Čeští hosté a hostky

Jan Gogola ml. režisér, scénárista, publicista, dramaturg a pedagog věnující se české dokumentární tvorbě s výraznou dramaturgickou stopou.

Jan Gogola ml. je režisér, scenárista a pedagog na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – Fakultě multimediálních komunikací – obor Audiovizuální umění. Dříve působil jako redaktor na zakázku České televize, šéf programu ČT Brno a pedagog na FAMU. Jeho reflexivní a stylizované filmy často vycházejí z každodenního života, který tvoří zdroj filozofického zkoumání: deník, esej, happening, pozorování, performance, situační portrét.