Jan Pačes

Čeští hosté a hostky

Molekulární genetik, který zkoumá strukturu genomů v Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Mimo jiné sestavil databázi lidských endogenních retrovirových elementů. Vystudoval biochemii na Univerzitě Karlově a mikrobiologii na VŠCHT, kde přednáší bioinformatiku.