Jan Tomáštík

Čeští hosté a hostky

Žurnalista a popularizátor vědy.

Fyzik pracující ve Společné laboratoři optiky Přírodovědecké fakulty UP a Fyzikálním ústavu AV ČR věnující se výzkumu materiálů. Vedle toho aktivní popularizátor vědy a vášnivý přednášející, zakladatel několika univerzitních spolků a spoluautor Vědátora.

Vědecký žurnalista Ladislav Loukota a fyzik-popularizátor Jan „JaRon“ Tomáštík jsou hlavními osobnostmi vědecky popularizačního projektu Vědátor. Ten vznikl na Univerzitě Palackého v Olomouci a funguje primárně přes sociálně sítě. Je založen na spolupráci Loukoty a Tomáštíka s dalšími kolegy a vědci z nejrůznějších oblastí přírodních i humanitních věd.