Jana Pelclová

Čeští hosté a hostky

Jana Pelclová je profesorkou v oboru kinantropologie, která se zabývá monitorováním a analýzou pohybové aktivity dětí, adolescentů a dospělých a pohybovou aktivitou ve vztahu k prostředí a životnímu stylu.

Profesorka v oboru kinantropologie. Od 2005 vědecko-výzkumná pracovnice Centra kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury v Olomouci se zaměřením na školní tělesnou výchovu, monitorování a analýzu pohybové aktivity dětí, adolescentů a dospělých, intervenční pohybové programy, pohybovou aktivitu ve vztahu k prostředí a životnímu stylu.