Jindřich Matoušek

Čeští hosté a hostky

Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D. působí na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, katedře kybernetiky a ve výzkumném centru NTIS, kde se dlouhodobě věnuje výuce a výzkumu řečových technologií, zejména syntézy řeči.

Má bohaté zkušenosti s řešením projektů základního i aplikovaného výzkumu a je autorem či spoluautorem více než 160 odborných publikací, dvou patentů a více než 35 aplikovaných výsledků. Za vedení projektu TAČR “Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii” získal v roce 2020 Cenu města Plzně.

V přednášce se seznámíme se současnými trendy v oblasti počítačové syntézy řeči (TTS), tj. s úlohou, kdy je cílem přečíst libovolný text automaticky, bez účasti člověka, ale přesto v kvalitě, která je od řeči člověka neodlišitelná. Ukážeme, že současné přístupy, založené na metodách strojového učení a umělé inteligence, se již tomuto cíli významně přibližují. Hlavní část přednášky budeme věnovat popisu přípravy “digitálního otisku” hlasu Karla Gotta – syntetického hlasu, který jsme vytvořili v rámci projektu Českého rozhlasu GOTT NAVŽDY. Přednášku doplníme ukázkami syntézy řeči.