Jingmai O’Connor

Zahraniční hosté a hostky, Porota mezinárodní soutěže

Jingmai O’Connor je paleontoložka zaměřující se na obratlovce. V současné době pracuje ve Field Museum of Natural History v Chicagu jako kurátorka fosilních plazů. Doktorát získala na University of Southern California pod vedením Dr. Davida Bottjera, kde studovala druhohorní ptáky s Dr. Luisem Chiappe v LACM.

Výzkumy O’Connor zkoumají evoluci letu u dinosaurů, přechod mezi dinosaury-ptáky a biologii kmenových ptáků. Nezkoumá u ptáků pouze jeden aspekt, ale zkoumá je skrze původ a funkci peří, aerodynamiku, rozmnožování, dýchání, trofiku, anatomii, ontogenezi, taxonomii a histologii. Přidávají se i další možnosti výzkumu podle toho, jaké výjimečné exempláře se objeví. Před odchodem do Chicaga působila O’Connor jako profesorka v the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) Čínské akademie věd v Pekingu, kde pracovala více než deset let. O’Connor si vybrala práci v IVPP, protože druhohorní naleziště v severovýchodní Číně jsou nejlepším místem fosilií Paraves*, a IVPP má přes 80 profesorů na jednom místě, což z IVPP dělá pravděpodobně největší paleontologický ústav na světě.

O’Connor je velmi produktivní výzkumnicí, která publikovala přes 150 článků. Patří mezi ně i popisy více než 45+ nových druhů a neobvyklé zkamenělé měkké tkáně ptáků z období křídy, včetně plic a stop vaječníků. Prováděla terénní práce v Číně, Mongolsku, Rumunsku, Kanadě a Jižní Africe. Nyní provádí aktivní výzkum v USA.

V roce 2019 získala O’Connor ocenění Schuchert Award by the Paleontogical Society, která vyznamenává paleontology mladší 40 let, jenž prokazují vynikající výsledky a nadějnou budoucnost. O’Connor se také věnuje popularizaci vědy v podobě podcastů, veřejných přednášek, dokumentárních snímku a nedávno napsala oceňovanou knihu pro děti – When the Dinosaurs Conquered the Skies (QuartoKids, 2022).

*Paraves = specifická skupina ptáků z období střední jury.