Jonáš Richter

Čeští hosté a hostky

Je absolventem pražské UMPRUM ateliér sochařství. V současnosti zde pokračuje v doktorandském studiu a vyučuje zvukovou tvorbu. 

Tvoří zvukové instalace, často pracuje s médiem fotografie a pohyblivým obrazem. Věnuje se také vlastní hudební tvorbě a soundesignu podcastů např. pro Institutu úzkosti, Společnost Jindřicha Chalupeckého nebo UMA Audioguide.