Julie Dobrovolná

Čeští hosté a hostky

Česká lékařka a vysokoškolská pedagožka.

Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2020 byla jmenována profesorkou v oboru patofyziologie. Ve výzkumu se zaměřuje především na fyziologii a patofyziologii stresu a adaptace a na různé technologie měření stresu, včetně vývoje nových.