Karla Plevová

Čeští hosté a hostky

Působí na Lékařské fakultě a institutu CEITEC Masarykovy univerzity a také ve Fakultní nemocnici Brno. Věnuje se genetice a molekulární onkologii.

Působila mimo jiné v Evropské molekulárně-biologické laboratoři EMBL v Heidelbergu. Loni se stala spoludržitelkou ocenění Masarykovy univerzity MUNI Innovation Award za vývoj nového diagnostického testu pro hematoonkologii.