Katarína Podušelová

Čeští hosté a hostky

Katarína Podušelová je filozofka zaměřující se na antropocén z filozoficko-antropologické a environmentální perspektivy s přesahem do politické a sociální filozofie.

Je doktorandkou systematické filosofie na Oddělení environmentální filosofie Filosofického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. V současné době působí jako hostující vědecká pracovnice v Centru pro teoretická studia (CTS) v Praze.