Klára Feikusová

Čeští hosté a hostky

Věnuje se oboru televizních studií a zaměřuje se na mediální konvergenci, televizní estetiku a televizní horor.

Působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních a filmových studií FF UP, kde dokončuje doktorát. Mezi její publikace patří texty o stardomu v televizi, televizním hororu a queer teorii a další.