Klára Grantz Šašková

Čeští hosté a hostky

Klára Grantz Šaškový je česká biochemička působící na Univerzitě Karlově.

Doktorka Klára Grantz Šašková je odbornicí v oblasti biochemie, a působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, a rovněž i na své alma mater, přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na katedře genetiky a mikrobiologie. Vede výzkumnou skupinu zabývající se opravou DNA pomocí proteinů, a zkoumáním viru hepatitidy B, či transportací nukleových kyselin do buňky pomocí nanočástic, jež by mohlo vést k urychlení vývoje vakcín nebo k efektivnější léčbě dědičných nemocí.