Kristina Zindulková

Čeští hosté a hostky

Kristina je analytičkou Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky.V Klimatýmu se zabývá otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku a přitom zamezit negativním sociálním dopadům v uhelných regionech.

V minulosti se podílela na publikacích zabývajících se energetickou chudobou a pracovala na tématech udržitelnosti na Ministerstvu zahraničních věcí. Dále se účastnila výzkumu v horských lesích na Slovensku a v Rumunsku i mapování vodních toků v projektu Společně proti suchu a povodním.