Kristýna Urbanová

Čeští hosté a hostky

Kristýna Urbanová je archeoložka, výtvarnice, expertka na výrobu a rekonstrukci oděvů pravěku až raného středověku.