Ladislav Nagy

Čeští hosté a hostky

Vystudoval anglistiku-filozofii na FFUK. Od konce 90. let pravidelně píše recenze do denního tisku a působí jako překladatel. 

Přeložil před čtyři desítky knižních titulů, zejména ze současné anglicky psané literatury. Od roku 2010 pracuje jako ředitel Ústavu anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je autorem třech monografií věnovaných anglicky psané literatuře.