Lucie Brulíková

Čeští hosté a hostky
Lucie Brulíková působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého na Katedře organické chemie.

 

Vede vlastní výzkumnou skupinu a věnuje se medicinální chemii, konkrétně syntéze antibiotik a antituberkulotik, které by fungovaly i proti rezistentním formám onemocnění. Její výzkumná práce se tedy týká řešení témat, jež představují aktuální hrozbu pro globální lidské zdraví.