Lucie Hlavicová

Čeští hosté a hostky

Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kde nyní působí jako pedagog Audiovizuální výchovy, které se dlouhodobě věnuje i ve své připravované disertační práci.

Mezi léty 2012 – 2015 vyučovala multimediální tvorbu na SŠUP v Ústí nad Orlicí, od té doby působí jako lektor volnočasových aktivit a workshopů zaměřených na filmovou, multimediální a animovanou tvorbu. Dlouhodobě spolupracuje se Studiem Scala, organizací NIPOS – ARTAMA, vyučuje na UTB Zlín a externě spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci. Má na starosti dramaturgii filmové přehlídky Malé vize a koordinaci projektu Filmouka. V roce 2023 se stala předsedkyní Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.