Lukáš Senft

Čeští hosté a hostky

Lukáš Senft je antropolog a publicista. Pracoval jako dokumentarista a novinář, v současné době dokončuje doktorské studium na FSV UK a působí na Sociologickém ústavu AV ČR, kde se mj. zabývá sociálními procesy, kterých se účastní lidé, zvířata, mikroorganismy, rostliny anebo krajinné prvky.