Marcela Linková

Čeští hosté a hostky

Česká socioložka.

Od roku 2001 vede Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Ve své práci se zaměřuje na sociologii genderových organizací, proměny systému výzkumu a vývoje a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy.