Marie Heřmanová

Čeští hosté a hostky

Antropoložka a socioložka, vystudovala sociální a kulturní antropologii na Fakultě humanitních studií univerzity Karlovy. V současné době se věnuje digitální antropologii a digitální etnografii, zkoumá sociální média, kulturu influencerů, šíření dezinformací a konspiračních teorií v prostoru sociálních médiích a reprodukci genderových stereotypů v online prostorech.