Martin Uhlíř

Čeští hosté a hostky

Redaktor týdeníku Respekt, zaměřuje se na vědu, životní prostředí a technologie.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, v roce 2004-05 studoval v rámci novinářského stipendia na Massachusetts Institute of Technology. Je autorem populárně vědecké knihy Jak jsme se stali lidmi.