Matúš Šucha

Čeští hosté a hostky

Od roku 2007 působí na Univerzitě Palackého, profesně se orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě obecně a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a spolehlivost lidského činitele v dopravě.

Matúš Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a městskou mobilitu. Je spoluautorem knihy Psychologické pohledy na chůzi, která poskytuje ucelený přehled přínosů chůze a ukazuje, jak můžeme na základě psychologických principů povzbudit lidi, aby více chodili. Zkoumá, jak chůze významně zlepšuje zdraví, pozitivně ovlivňuje životní prostředí, přispívá k řešení sociálních problémů a podporuje místní mikroekonomiku. Prosazuje výzkumem podložené argumenty ve prospěch chůze, včetně teoretických úvah i každodenních problémů.