Mgr. Jana Fialová Kučerová, Ph.D.

Čeští hosté a hostky

Molekulární bioložka a genetička.

O genech slyšíme každou chvíli, ale pořád zůstává mnoho otázek. Geny nebo prostředí, kdo vyhraje? Je lehčí modifikovat pšenici nebo člověka? Můžeme zdědit i traumata našich předků? A mohl by Mendel křížit gepardy?