Mikoláš Arsenjev

Čeští hosté a hostky

Mikoláš Arsenjev se narodil v Praze, kde v současném době žije a studuje.

Dokončil studium na Katedře filmových studií na FF UK a pokračoval na Katedře dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Den za dnem naše lesy mizí a mění se v rozlehlé mýtiny, kde člověk ztrácí orientaci, zakopává o vyvrácené pařezy a padá do příkopů rozježděných koly těžkých strojů. Tento mizerný pohled mu dal impuls k prozkoumání tématu, kterému se věnuje ve filmu Holoseč (2020). Tento studentský dokument nabízí pohledy těžařů, lesníků i místních obyvatel a zároveň pokládá otázky, jak opět zalesnit zničený ekosystém.