Milan Hain

Čeští hosté a hostky

Milan Hain – filmový historik a vedoucí Katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého.

Milan Hain se ve své práci zaměřuje na dějiny amerického filmového průmyslu. Je autorem a editorem několika knih, naposledy mu u University Press of Mississippi vyšla monografie Starmaker: David O. Selznick and the Production of Stars in the Hollywood Studio System. Od roku 2013 působí jako dramaturg úspěšné přehlídky Noir Film Festival. Více na jeho osobních stránkách www.milanhain.cz. V rámci letošního AFO odborně uvede film Bombshell: Příběh Hedy Lamarr.