Milan Kruml

Čeští hosté a hostky

Novinář České televize působící jako analytik formátů a historik.

Posledních více než 20 let pracuje v televizi jako analytik formátů a historik. Na AFO bude mít přednášku o Televizních univerzitách. Od roku 2012 je zaměstnancem České televize. Pracoval na řadě televizních projektů, mimo jiné na cyklech věnovaných studentských filmům (Noc filmových nadějí, Studentský maraton), na pořadech o významných událostech naší historie Dnes před… či na cyklu o historii Československé televize Na programu televize. Vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy – Dějiny televizní zábavy a FAMU – Historie a současnost televizních žánrů.