Miroslav Pech

Čeští hosté a hostky

Astrofyzik.

Fyzik pracující ve Společné laboratoři optiky Přírodovědecké fakulty UP a Fyzikálním ústavu AV ČR kde se věnuje astrofyzice, konstrukci teleskopů a detektorů kosmických částic a jejich simulacím. Je jedním z hlavních českých zástupců v projektech největších astročásticových observatoří – Pierre Auger Observatory v Argentině, Cherenkov Telescope Array na Kanárských ostrovech a Chile a dalších projektech.