Nathan Saucier

Zahraniční hosté a hostky

Nathan Saucier je filmař, kameraman a designér instalací žijící v Utrechtu.

Pracoval pro organizace jako Non-Event, Open Documentary Lab, MIT Media Lab, List Visual Arts Center, Harvard CAMLab, The Guardian a Institute of Time. Nedávno získal stipendium v Centru filmových studií na Harvardově univerzitě, kde připravuje dokumentární film o akvakultuře a klimatu Walking Fish. Nathan se zabýval proměnlivou povahou automatizovaného obrazu ve své magisterské práci Operational Images and the Interpretive Turn, kterou dokončil na MIT, kde také studoval design VR her a nauku o barvách. Je držitelem titulu SM v oboru srovnávacích mediálních studií na MIT a bakalářského titulu v oboru filmového a elektronického umění na Bard College. Působil jako pedagog na třech kontinentech, kde vyučoval základy neherního filmu a imerzivního designu.