Nina Kadášová

Čeští hosté a hostky

Nina Kadášová je studentkou oborů lékařství a biofyziky na Univerzitě Palackého.

Věděcká témata a myšlenky přitom sama aktivně komunikuje v rámci své popularizační činnosti, například svým působením ve Vědátorovi, který má za cíl srozumitelně a čtivě popularizovat ověřené vědecké objevy. Nina svůj odborný přehled a znalost vědecké komunity propůjčila festivalu AFO při výběru hostů do panelu o vývoji nových léčiv, který sama moderuje.

Foto: Vojtěch Duda