Oldřich Hudeček

Čeští hosté a hostky, Porota česko-slovenské soutěže

Vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze.

Doktorát získal pod dvojím vedením, na VŠCHT Praha a na Université de Bourgogne v Dijonu, kde se zabýval molekulární chemií. Působí jako postdoctoral fellow ve výzkumné skupině chemické biologie Dr. Hany Cahové na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde se věnuje RNA čepičkám a jejich vlastnostem. Popularizuje chemii a vědu obecně.