Ondřej Santolík

Čeští hosté a hostky

Ondřej Santolík má na starosti oddělení kosmické fyziky na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a zároveň pracuje jako profesor na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Zajímá ho všechno, ale snaží se soustředit na fyziku kosmického plazmatu, především na vlastnosti elektromagnetických vln, které se v něm šíří a některé i vznikají. K tomu používá měření umělých družic a meziplanetárních sond. Baví ho zvuky všeho druhu, nejvíce ale ty na slyšitelných kmitočtech.