Ondřej Šebestík

Čeští hosté a hostky

Editor a redaktor Radia Wave.

Ondřej Šebestík je editorem a redaktorem Radia Wave a autorem environmentálního podcastu Podhoubí. Studoval na Fakultě humanitních studií UK a Teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Je autorem podcastové série Příběh uhlí pro pražskou kancelář Heinrich Böll Stiftung. Kromě publicistické činnosti příležitostně moderuje. S Davidem Přílučíkem spolupracoval na podcastu Unprotected Nature pro Artyčok.tv.