Patrick Bárta

Čeští hosté a hostky

Patrick Bárta je profesí mečíř, který se specializuje na výrobu replik evropských zbraní v období od narození Krista po 9. století.

V roce 1992 se mečířství stalo jeho zdrojem obživy a přitom studoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně, kterou zakončil v roce 1995. Spolupracuje nejen s muzei doma ale i v zahraničí, odbornými a akademickými pracovišti. Jeho hlavním krédem je nejvyšší kvalita výrobků při maximálním dodržení původních výrobních postupů.

Zdroj foto: https://www.militaryhistory.eu/unikatni-cepele-davnych-zbrani/