Pavel Král

Čeští hosté a hostky

Pavel Král působí jako docent na katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni.

Je rovněž vedoucím výzkumné skupiny NLP (http://nlp.kiv.zcu.cz) ve výzkumném centru NTIS Západočeské univerzity. Doktorský titul získal v roce 2007 na katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni a na Univerzitě Henriho Poincaré v Nancy (Francie). Jeho výzkum se zaměřuje na zpracování přirozeného jazyka a počítačové vidění s důrazem na sémantiku a rozpoznávání dialogických aktů. Pavel publikoval více než 100 vědeckých článků v prestižních mezinárodních časopisech a na konferencích. Také získal několik výzkumných grantů z národních grantových programů a od průmyslu.