Pavel Pospěch

Čeští hosté a hostky

Sociolog a publicista.

Pavel Pospěch učí sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se studiem venkova, sociální teorií a tím, jak lidé dávají smysl změnám, které se ve společnosti odehrávají.

Pavel Pospěch učí sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se studiem venkova, sociální teorií a tím, jak lidé dávají smysl změnám, které se ve společnosti odehrávají. Je členem Centra pro kulturní sociologii na Yale University a autorem knihy Neznámá společnost (Host, 2021)