Pavel Snítilý

Čeští hosté a hostky

Pavel Snítilitý je archeolog a pracovník v muzeum Čelákovice.

Má zde na starorti archeologické pracoviště (odborné konzultace, ohlášení náhodných nálezů, realizace archeologických výzkumů v terénu).