Peter McCoy

Zahraniční hosté a hostky, Porota mezinárodní soutěže

Uznávaný výzkumník a pedagog v oblasti aplikované mykologie, který se již více než 20 let snaží porozumět světu hub a podělit se o něj s ostatními. 

Je autorem knihy Radical Mycology: A Treatise on Seeing and Working with Fungi a The Mycocultural Revolution: Je zakladatelem organizace na podporu mykologie Radical Mycology, ředitelem filmového festivalu Fungi Film Festival a zakladatelem a hlavním instruktorem Mycologos, školy aplikované mykologie a experimentální houbové farmy se sídlem v Portlandu v Oregonu. 

Jeho práce s houbami trvá již téměř dvě desetiletí a zahrnuje roky terénní práce v mykoremediačních postupech, rozsáhlé psaní o historii vztahů mezi člověkem a houbami a prezentaci nových hypotéz o povaze růstu, komunikaci a evoluci hub. Peter se ve svém rodném Portlandu denně věnuje úvahám, navrhování, pěstování a výzkumu stále zdravějších vztahů mezi lidmi, houbami a prostředími, která sdílíme.